Декларация за поверителност

Този сайт е собственост на Фортуна 19 ЕООД. Защитата на личните данни на потребителите на уебсайта на Tapeti.eu и PrintforYou.bg е от голямо значение за нас. Нашата Онлайн Декларация за поверителност е създадена, за да Ви информира относно събирането и използването на лични данни на този уебсайт. Tapeti.eu и PrintforYou.bg може периодично да прави промени по тази Онлайн Декларация за поверителност, затова Ви насърчаваме да проверявате и преглеждате регулярно Декларацията, за да сте сигурни, че сте информирани за нови практики.

Онлайн Декларацията за поверителност е налична на началната страница на този уебсайт, както и на уебсайта, от който ни предоставяте лични данни.

Ако имате въпроси, моля да се обърнете към нас.

Личните данни, които събираме чрез този сайт, са личните данни, които Вие ни предоставяте.

Личните данни, които събираме за Вас на този уебсайт, са данните, които Вие ни предоставяте. Тези данни могат да включват например име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и друга подобна информация. В някои случаи Вие я предоставяте директно, като например при въвеждането на информация във формуляр за кандидатстване или онлайн формуляр, а в някои случаи я предоставяте индиректно, като например IP адреса на компютъра или устройството, което използвате за онлайн връзка с нас

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на услуги на Tapeti.eu и PrintforYou.bg във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Tapeti.eu и PrintforYou.bg и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

  1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продукти към които сте проявили интерес за закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

  1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в Tapeti.eu и PrintforYou.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен за връзка. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Можете да ни помолите:

Когато разглеждате уебсайта на Tapeti.eu и PrintforYou.bg, ние нямаме за цел да идентифицираме Вашата самоличност.

Този уебсайт може да използва „бисквитки“ за различни бизнес цели.  Например този уебсайт може да използва „бисквитки“ за събиране на информация относно страниците, които потребителите посещават, като така можем да направим актуализации и промяна в дизайна на нашия уебсайт с цел да ви предоставим най-полезната информация. Лични данни, като например имейл адреси, не са включени в „бисквитките“ и не се събират, освен ако вие не ни ги предоставите. Tapeti.eu и PrintforYou.bg не разкрива имена на домейни или събрана информация на трети страни, различни от търговци, които ни подпомагат за нашия уебсайт и които попадат в обхвата на договорни изисквания за конфиденциалност.

Ние обаче периодично може да разкриваме тази информация, за да изпълним законовите и регулаторните си задължения, или ако сме убедени, че това разкриване се препоръчва от закона или е необходимо, за да защитим правата си, правата на други или да предотвратим вреди (например за целите на предотвратяването на измами ние може да потвърдим, че вашият IP адрес отговаря на местоположението, което сте въвели в даден онлайн формуляр).  Като допълнение, ние може да събираме данни относно потребителите на нашия сайт, които да използваме за статистически или аналитични цели.  Тази информация ни помага да разберем по-добре потребителите на нашия сайт и как да подобрим нашия сайт и нашите предложения.

Информация относно Онлайн проследяване

Някои браузъри имат функцията „Не проследявай“, с което се съобщава на уебсайтовете, които посещавате, че не желаете вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е идентично на използването или събирането на информация във връзка с определен сайт. За тези цели проследяването може да се определи като събиране на информация за идентифициране от потребители, които използват или посещават даден уебсайт или онлайн услуга, когато се придвижват през различни сайтове във времето.

Начинът, по който браузърите комуникират сигналите за „Не проследявай“, все още не е унифициран. В резултат на това този уебсайт все още не е настроен да интерпретира или отговаря на сигнали за „Не проследявай“, подадени от вашия браузър. Въпреки това, както е подробно описано в Онлайн декларацията за поверителност, ние ограничаваме използването и събирането на Ваши лични данни.

Ние сме ангажирани със Защитата на поверителността на данните на потребителите.

Служители и други, които имат задължения, свързани с този уебсайт, трябва да приемат и спазват тази Онлайн декларация за поверителност.  На нашите служители се осигурява годишно обучение относно политиките и процедурите за защита на личните данни на Tapeti.eu и PrintforYou.bg. Оценяваме защитата на личните данни на потребителите като основна част от нашите отношения с клиентите ни, които се основават на доверие.

Всеки служител, който нарушава тази Онлайн декларация за поверителност, може да бъде обект на дисциплинарни мерки, включително освобождаване от заеманата длъжност.

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате, че използвате уебсайта на Tapeti.eu и PrintforYou.bg съгласно условията на тази Онлайн декларация за поверителност и всички приложими споразумения, които имате с Tapeti.eu и PrintforYou.bg.

Ние използваме подходящи мерки за сигурност.

За Tapeti.eu и PrintforYou.bg сигурността е приоритет. Tapeti.eu и PrintforYou.bg използва подходящи мерки, включително нови технологии, за защита на събираните онлайн лични данни срещу неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Тези мерки могат да включват, освен друго, шифриране, защита за физически достъп и други подходящи технологии. Tapeti.eu и PrintforYou.bg оценява и подобрява системите си за сигурност, както е необходимо.

Този уебсайт не е предназначен за лица под 18 години.

Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 18 години и Tapeti.eu и PrintforYou.bg не събира и не поддържа съзнателно информация на нашия уебсайт за лица на възраст под 18 години.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове.

При придвижването Ви в нашия сайт можете да щраквате върху уебсайтове на наши дъщерни компании или бизнес партньори. Тези уебсайтове имат свои собствени онлайн декларации или политики за поверителност. Тази Онлайн декларация за поверителност не се прилага, когато се придвижвате към един от тези други сайтове, защото политиките и практиките на дъщерните дружества са разработени да отговарят на продуктите и услугите, предлагани от дадено дъщерно дружество. Ако посетите страниците и сайтовете на наши свързани бизнес единици, се уверете, че сте прочели приложимите политики за поверителност на тези сайтове.

Възможно е да създаваме връзки към уебсайтове на трети страни (например уебсайта All About Do Not Track (Всичко за функцията „Не проследявай“), връзката към който е дадена по-горе). Tapeti.eu и PrintforYou.bg не носи отговорност за практиките относно защитата на личните данни, използвани от които и да било уебсайтове на трети страни.  Политиките и практиките на Tapeti.eu и PrintforYou.bg за защита на личните данни не са приложими за тези сайтове.   Tapeti.eu и PrintforYou.bg не гарантира, одобрява или заверява информация, материали, услуги или продукти от какъвто и да е вид, които се съдържат или са налични на които и да било свързани сайтове. Tapeti.eu и PrintforYou.bg не носи отговорност за каквото и да било съдържание на сайтове, свързани от или към уебсайта на Tapeti.eu и PrintforYou.bg. Tapeti.eu и PrintforYou.bg предоставя връзки към тези сайтове за удобство, а Вашето свързване към или използване на каквито и да било свързани сайтове, остава на Ваша отговорност.

Тази Онлайн декларация за поверителност е валидна единствено за информацията, която събираме на сайта на Tapeti.eu и PrintforYou.bg.  Тя не е валидна за информация, събрана чрез други средства или източници, в това число сайтове, притежавани или оперирани от наши дъщерни дружества, търговци или партньори.